“Wat een beleving om op de wereld te komen met een gave die zich gedurende jaren steeds meer openbaarde en mij ontwikkelde. Door mijn eigen innerlijke reis en beleving kan ik deze ervaring delen en inzetten om mensen te ondersteunen en te begeleiden in hun proces.”